W ramach usług doradztwa księgowego proponujemy:

- udzielanie wyjaśnień i porad

- informacje i konsultacje księgowe

- reprezentacja przed organami skarbowymi