W ramach usług kadrowych proponujemy:

- założenie teczki osobowej pracownika

- prowadzenie kart wynagrodzeń

- rozliczanie z US i ZUS

- sporządzanie listy płac

- zgłaszanie pracowników do ZUS